Β’ Λυκείου

 
1η Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
Μάθημα Ώρες
Νεοελ. Γλώσσα 2
Αρχαία 4
Άλγεβρα 2
Προετοιμασία για Γ΄ Λυκείου
Λατινικά 1
Αρχαία 1
 
2η Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
Μάθημα Ώρες
Νεοελ. Γλώσσα 2
Μαθηματικά 2
Άλγεβρα 2
Φυσική 2
Χημεία 1ολ.
Προετοιμασία για Γ΄ Λυκείου
Μαθηματικά 1
Φυσική 1