Οργάνωση Μαθητή

Διαγωνίσματα προσομοίωσης

Κάθε χρόνο καταρτίζεται πρόγραμμα διαγωνισμάτων για όλες τις τάξεις. Τα διαγωνίσματα προσομοίωσης, που είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας, αποτελούν μέσο ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη φιλοσοφία και τη διαδικασία των εξετάσεων και να διαχειριστούν καλύτερα το άγχος τους.

Διαγωνίσματα προσομοίωσης

Κάθε χρόνο καταρτίζεται πρόγραμμα διαγωνισμάτων για όλες τις τάξεις. Τα διαγωνίσματα προσομοίωσης, που είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας, αποτελούν μέσο ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη φιλοσοφία και τη διαδικασία των εξετάσεων και να διαχειριστούν καλύτερα το άγχος τους.

Φύλλα εργασίας

Έχουμε εντάξει στο πρόγραμμα σπουδών τα φύλλα εργασίας που προάγουν την αυτενέργεια και δίνουν την ευκαιρία σε κάθε μαθητή να δουλέψει με τους δικούς του ρυθμούς.

Φύλλα εργασίας

Έχουμε εντάξει στο πρόγραμμα σπουδών τα φύλλα εργασίας που προάγουν την αυτενέργεια και δίνουν την ευκαιρία σε κάθε μαθητή να δουλέψει με τους δικούς του ρυθμούς.

Μελέτη στο Φροντιστήριο

Για εμάς το Φροντιστήριο είναι ένας χώρος διδασκαλίας ανοιχτός προς τους μαθητές. Προσεγγίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία πολύπλευρα, παρέχουμε τη δυνατότητα στους μαθητές μας να παραμένουν και τις υπόλοιπες ώρες στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους μας για να μελετήσουν, ενώ οι καθηγητές μας είναι δίπλα τους για να τους κατευθύνουν και να τους διευκολύνουν στην αφομοίωση της ύλης.

Μελέτη στο Φροντιστήριο

Για εμάς το Φροντιστήριο είναι ένας χώρος διδασκαλίας ανοιχτός προς τους μαθητές. Προσεγγίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία πολύπλευρα, παρέχουμε τη δυνατότητα στους μαθητές μας να παραμένουν και τις υπόλοιπες ώρες στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους μας για να μελετήσουν, ενώ οι καθηγητές μας είναι δίπλα τους για να τους κατευθύνουν και να τους διευκολύνουν στην αφομοίωση της ύλης.