Όραμα και Στόχος

Μακροχρόνια παρουσία στην εκπαίδευση

Τα τελευταία 45 χρόνια τα Φροντιστήρια Φως πρωταγωνιστούν στα εκπαιδευτικά δρώμενα της πόλης καθώς συνδυάζουν την εμπειρία και τη γνώση με τις νέες μεθόδους διδασκαλίας. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην Παιδαγωγική επιστήμη καταφέρνουμε με ευελιξία να ανανεώνουμε τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες και να προσαρμόζουμε το πρόγραμμα σπουδών στις ανάγκες του κάθε μαθητή.

Μακροχρόνια παρουσία στην εκπαίδευση

Τα τελευταία 45 χρόνια τα Φροντιστήρια Φως πρωταγωνιστούν στα εκπαιδευτικά δρώμενα της πόλης καθώς συνδυάζουν την εμπειρία και τη γνώση με τις νέες μεθόδους διδασκαλίας. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην Παιδαγωγική επιστήμη καταφέρνουμε με ευελιξία να ανανεώνουμε τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες και να προσαρμόζουμε το πρόγραμμα σπουδών στις ανάγκες του κάθε μαθητή.