Μάθημα

Μαθητοκεντρική φιλοσοφία

Η διδασκαλία προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Παρέχονται:

 • εισαγωγικά μαθήματα για την κάλυψη κενών στην ύλη της προηγούμενης τάξης
 • ενισχυτικά μαθήματα σε κομμάτια της ύλης, εφόσον διαπιστώνονται αδυναμίες
 • εξειδικευμένο πρόγραμμα μελέτης
 • πρόσθετες ασκήσεις προσαρμοσμένες στο επίπεδο του κάθε μαθητή
 • εκσυγχρονισμένη διδασκαλία που ενισχύει την αυτενέργεια και παρέχει κίνητρα
 • ψυχολογική στήριξη για τη διαχείριση του άγχους

Μαθητοκεντρική φιλοσοφία

Η διδασκαλία προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Παρέχονται:

 • εισαγωγικά μαθήματα για την κάλυψη κενών στην ύλη της προηγούμενης τάξης
 • ενισχυτικά μαθήματα σε κομμάτια της ύλης, εφόσον διαπιστώνονται αδυναμίες
 • εξειδικευμένο πρόγραμμα μελέτης
 • πρόσθετες ασκήσεις προσαρμοσμένες στο επίπεδο του κάθε μαθητή
 • εκσυγχρονισμένη διδασκαλία που ενισχύει την αυτενέργεια και παρέχει κίνητρα
 • ψυχολογική στήριξη για τη διαχείριση του άγχους

Ολιγομελή Τμήματα

Με μικρό αριθμό μαθητών σε κάθε τμήμα δουλεύουμε μαζί με τους μαθητές μας, φροντίζοντας να δημιουργήσουμε ένα κλίμα ομαδικότητας και συνεργασίας για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων.


Ολιγομελή Τμήματα

Με μικρό αριθμό μαθητών σε κάθε τμήμα δουλεύουμε μαζί με τους μαθητές μας, φροντίζοντας να δημιουργήσουμε ένα κλίμα ομαδικότητας και συνεργασίας για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων.


Φροντιστηριακά συγγράμματα

Οι μαθητές του Φροντιστηρίου παραλαμβάνουν εντελώς δωρεάν τα συγγράμματα των καθηγητών μας. Πρόκειται για συγγράμματα που μπορούν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες κάθε μαθητή και να τον διευκολύνουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς σε κάθε σημείο της ύλης.

Φροντιστηριακά συγγράμματα

Οι μαθητές του Φροντιστηρίου παραλαμβάνουν εντελώς δωρεάν τα συγγράμματα των καθηγητών μας. Πρόκειται για συγγράμματα που μπορούν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες κάθε μαθητή και να τον διευκολύνουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς σε κάθε σημείο της ύλης.