Ιστορικό

Εκπαίδευση σημαίνει ΦΩΣ. Το ΦΩΣ αυτό πριν 45 χρόνια άναψαν οι δύο καταξιωμένοι καθηγητές Παπατζίκος Χάρης και Κυριακίδης Γρηγόρης. Από τότε πέρασαν αρκετές δεκαετίες και χιλιάδες μαθητές γεύτηκαν το ΦΩΣ που δίνει η γνώση στον άνθρωπο, που τολμά να το αντικρίσει. Δεκαετίες τώρα, έρχονται σ’ εμάς νέοι με με τις ίδιες ανησυχίες και τους ίδιους προβληματισμούς και με το φόβο που δημιουργεί κάθε τι καινούριο, κάθε νέα προσπάθεια. Χωρίς να το ξέρουν ενσαρκώνουν κατά κάποιο τρόπο το φόβο του Καβάφη «Ίσως το φως νά ‘ναι μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούργια πράγματα θα δείξει», αλλά δεν αργούν να καταλάβουν ότι «Υπάρχουν δυο τρόποι για να λάμπεις: είτε να αντανακλάς το ΦΩΣ είτε να το δημιουργείς». Και μαζί, με κάθε μαθητή μας ξεχωριστά συνεχίζουμε να δημιουργούμε «ΦΩΣ, περισσότερο ΦΩΣ». Γιατί «η ψυχή του διαμαντιου είναι το ΦΩΣ» και εμείς, οι εκπαιδευτικοί του φροντιστηρίου, προσπαθούμε να αναδείξουμε το διαμάντι που κρύβει ο καθένας μέσα του.

Εκπαίδευση σημαίνει ΦΩΣ. Το ΦΩΣ αυτό πριν 45 χρόνια άναψαν οι δύο καταξιωμένοι καθηγητές Παπατζίκος Χάρης και Κυριακίδης Γρηγόρης. Από τότε πέρασαν αρκετές δεκαετίες και χιλιάδες μαθητές γεύτηκαν το ΦΩΣ που δίνει η γνώση στον άνθρωπο, που τολμά να το αντικρίσει. Δεκαετίες τώρα, έρχονται σ’ εμάς νέοι με με τις ίδιες ανησυχίες και τους ίδιους προβληματισμούς και με το φόβο που δημιουργεί κάθε τι καινούριο, κάθε νέα προσπάθεια. Χωρίς να το ξέρουν ενσαρκώνουν κατά κάποιο τρόπο το φόβο του Καβάφη «Ίσως το φως νά ‘ναι μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούργια πράγματα θα δείξει», αλλά δεν αργούν να καταλάβουν ότι «Υπάρχουν δυο τρόποι για να λάμπεις: είτε να αντανακλάς το ΦΩΣ είτε να το δημιουργείς». Και μαζί, με κάθε μαθητή μας ξεχωριστά συνεχίζουμε να δημιουργούμε «ΦΩΣ, περισσότερο ΦΩΣ». Γιατί «η ψυχή του διαμαντιου είναι το ΦΩΣ» και εμείς, οι εκπαιδευτικοί του φροντιστηρίου, προσπαθούμε να αναδείξουμε το διαμάντι που κρύβει ο καθένας μέσα του.