Γ’ Λυκείου

1o Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών Σπουδών 3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας & Ζωής 4ο Επιστημονικό Πεδίο Παιδαγωγικών Σπουδών
Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες
Λατινικά 3 Βιολογία Γεν. 1ολ. Μαθηματικά Γεν. 2
1η Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
Μάθημα Ώρες
Νεοελ. Γλώσσα 2
Αρχαία 5
Ιστορία 2
1o Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών Σπουδών
Μάθημα Ώρες
Λατινικά 3
3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας & Ζωής
Μάθημα Ώρες
Βιολογία Γεν. 1ολ.
4ο Επιστημονικό Πεδίο Παιδαγωγικών Σπουδών
Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά Γεν. 2
2ο Επιστημονικό Πεδίο Τεχνολογικών & Θετικών Σπουδών 3Ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας & Ζωής 4ο Επιστημονικό Πεδίο Παιδαγωγικών Σπουδών
Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 5 Βιολογία 2 Ιστορία Γεν. 1ολ.
2η Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
Μάθημα Ώρες
Νεοελ. Γλώσσα 2
Φυσική 3
Χημεία 3
2ο Επιστημονικό Πεδίο Τεχνολογικών & Θετικών Σπουδών
Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 5
3Ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας & Ζωής
Μάθημα Ώρες
Βιολογία 2
4ο Επιστημονικό Πεδίο Παιδαγωγικών Σπουδών
Μάθημα Ώρες
Ιστορία Γεν. 1ολ.
5ο Επιστημονικό Πεδίο Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής 3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας & Ζωής 4ο Επιστημονικό Πεδίο Παιδαγωγικών Σπουδών
Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες
Α.Ο.Θ. 2 Βιολογία Γεν. 1ολ. Ιστορία Γεν. 1ολ.
3η Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Μάθημα Ώρες
Νεοελ. Γλώσσα 2
Μαθηματικά 5
Α.Ε.Π.Π. 2
5ο Επιστημονικό Πεδίο Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Μάθημα Ώρες
Α.Ο.Θ. 2
3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας & Ζωής
Μάθημα Ώρες
Βιολογία Γεν. 1ολ.
4ο Επιστημονικό Πεδίο Παιδαγωγικών Σπουδών
Μάθημα Ώρες
Ιστορία Γεν. 1ολ.