Γ’ Γυμνασίου

 
Μάθημα Ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 8
Νέα Ελληνικά 2
Αρχαία Ελληνικά 2
Μαθηματικά 3
Φυσική 1