Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Επαγγελματικός προσανατολισμός, ΤΕΣΤ ΑΡΙΣΤΟΝ και Συμπλήρωση μηχανογραφικού

Είμαστε κοντά στους μαθητές μας στις δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να πάρουν για το μέλλον τους. Διαθέτουμε το πλέον αξιόπιστο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, το ΆΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που είναι βασισμένο σε εξειδικευμένες έρευνες 30 ετών και διαθέτει παγκοσμίως το μεγαλύτερο δείκτη αξιοπιστίας (99%). Παράλληλα με ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού και προσωπικές συνεντεύξεις τους βοηθάμε να επιλέξουν την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν, καθώς και τις σχολές που θα δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους.

Επαγγελματικός προσανατολισμός, ΤΕΣΤ ΑΡΙΣΤΟΝ και Συμπλήρωση μηχανογραφικού

Είμαστε κοντά στους μαθητές μας στις δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να πάρουν για το μέλλον τους. Διαθέτουμε το πλέον αξιόπιστο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, το ΆΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που είναι βασισμένο σε εξειδικευμένες έρευνες 30 ετών και διαθέτει παγκοσμίως το μεγαλύτερο δείκτη αξιοπιστίας (99%). Παράλληλα με ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού και προσωπικές συνεντεύξεις τους βοηθάμε να επιλέξουν την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν, καθώς και τις σχολές που θα δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους.