Α’ Λυκείου

 
Μάθημα Ώρες
Νεοελ. Γλώσσα 2
Αρχαία 2
Άλγεβρα 2
Φυσική 2
Χημεία 1
Γεωμετρία 1

+ 2 ώρες Φύλλο Εργασίας