Α’ Γυμνασίου

 
Μάθημα Ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 6
Νέα Ελληνικά 2
Αρχαία Ελληνικά 2
Μαθηματικά 2